רסיטל  |  אלנבי 87, תל אביב  |  טל': 072-2232663  |  recitaldesigns@walla.com